Duševno zdravje

Duševno ...

Zdrava prehrana

Zdrava ...

http://zdravjevsoli.si/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/122981dusevno.jpg
http://zdravjevsoli.si/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/153966hrana.jpg
http://zdravjevsoli.si/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/678879gibanje.jpg
http://zdravjevsoli.si/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/165819alko.jpg
News Image

Duševno zdravje

Duševno zdravje...

News Image

Zdrava prehrana

Zdrava prehrana...

News Image

Gibanje

Gibanje...

News Image

Tobak/alkohol

Tobak/alkohol...

Smernice
Usmeritve za vsebinsko področje gibanja PDF Natisni E-pošta
Prispeval VP   
Torek, 14 September 2010 11:13

Gibanje je osnovna človekova potreba. Redno in zadostno gibanje je še posebej pomembno pri otrocih in mladostnikih, saj vpliva na njihov celostni razvoj: na telesni razvoj, na čustveni razvoj, na socialni razvoj ter na razvoj kognitivnih spodobnosti (koncentracija, pomnjenje, razumevanje). 

 

Na gibanje otroka in mladostnika ima poleg družine pomemben vpliv tudi šola, saj v tem okolju otroci in mladostniki preživijo velik del dneva. Poleg tega lahko šola s pozitivnimi zgledi in navadami na področju gibanja zajame vse otroke in mladostnike, tako tiste, ki imajo v družinskem okolju pozitivne vzorce in spodbude na področju gibanja kot tudi tiste, ki tega nimajo.Vendar je po drugi strani šola oziroma šolski pouk v precejšni meri povezan tudi s sedenjem.

 

Da bi pri otrocih in mladostnikih spodbujali veselje do gibanja ter v čim večji meri ohranjali njihovo naravno potrebo po gibanju, ki z leti usiha, je bolj primerno, da se gibanje izvaja, namesto, da različne vsebine s področja gibanja obravnavamo pri šolskih predmetih. Zato smo se v modelu posvetili predvsem vprašanju, kako čimveč gibanja vključiti v šolsko okolje.

 

Otroci in mladostniki naj bi se vsak dan gibali najmanj eno uro. Da bi to priporočilo uresničevali vsak dan pri vseh učencih in učenkah, lahko šola poleg ustaljenih oblik telesne/gibalne dejavnosti, kot so športna vzgoja, šolski krožki z vsebinami telesne/gibalne dejavnosti, gibanje spodbuja tudi z dodatnimi oblikami, kot je uvajanje gibanja med odmore in v šolske učne ure.

 

Ugotovili smo, da je pri uvajanju dodatnih oblik gibanja v šolsko okolje, treba:

-         oblikovati dodatne oblike gibanja tako, da ne bodo učencem in učiteljem v breme, temveč v pomoč,

-         oblikovati dodatne oblike gibanja, ki bodo upoštevale razlike in potrebe glede na starost in spol učencev ter bodo izhajale iz njihovih potreb,

-         vključiti gibanje v šolsko uro tako, da bo pripomoglo k lažjemu razumevanju in hitrejšemu pomnjenju učne snovi.

 

Kot najbolj primerne oblike gibanja, ki jih je možno dodatno vnesti v šolsko okolje in šolsko učno uro, so se izkazale:

-         gibanje med odmori,

-         minuta za gibanje v razredu, ki zajema kratke vaje za koncentracijo, sproščanje, pravilno telesno držo, izražanje čustev in skupinsko delo; namen minute za gibanje je, da se lahko po potrebi vključijo in izvajajo med katerokoli šolsko uro in ob kateremkoli času,

-         gibanje kot del šolske ure, in sicer se gibanje lahko vključuje pri  utrjevanju učne snovi, pri učenju nove snovi ali pa kot motivacija oz. nagrada za opravljeno nalogo.

 

Čeprav marsikatera šola že ima rekreativni odmor, ki učencem in učenkam omogoča dodatno gibanje, pa se ga vsi zaradi različnih vzrokov ne udeležujejo. Nekatere moti izbor dejavnosti, ki so na voljo – pogosto je namreč poudarek predvsem na igranju nogometa, košarke in drugih skupinskih iger, ki so pogosto bolj priljubljene pri fantih kot pri dekletih – druge moti kratek čas, ki je na voljo, nekatere in sicer predvsem dekleta moti telesni vonj, ki se lahko razvije ob intenzivni telesni dejavnosti. Kot možna alternativna oblika gibanja med odmori se je pokazalo gibanje ob glasbi, saj ni potrebe po preoblačenju v športno opremo, poleg tega se gibanje ob glasbi lahko izvaja v zmernem tempu.

 

V razredu se lahko med šolsko uro izvajajo kratke telesne vaje za koncentracijo, sproščanje, pravilno telesno držo, izražanje čustev in skupinsko delo. Prednost teh vaj je, da se lahko izvajajo kadarkoli med šolsko uro in sicer po potrebi; ko upade koncentracija, ko je potrebno krepiti dober odnos med učenci v razredu, ko je potrebno sprostiti čustva, itd… Kratke vaje so lahko učitelju v pomoč pri vzpostavljanju in ohranjanju dobrega vzdušja v razredu, poleg tega ni za izvajanje vaj niso potrebni posebni pripomočki ali športna oprema.

 

Ker je učenje najbolj učinkovito, če poleg vida, sluha in govora vključujemo tudi gibanje,

 

če slišim à vem

če vidim à razumem

če poskusim à znam

 

je lahko slednje del šolske učne. Gibanje lahko učitelj v šolsko uro vključi na tri načine: pri utrjevanju učne snovi, pri učenju nove snovi ali pa kot motivacija oz. nagrada za opravljeno nalogo. Tako lahko gibanje uporabimo pri ponavljanju glagolov gibanja pri predmetu tujega jezika, pri naravoslovnih premetih lahko učence pozovemo, da s pomočjo gibanja ponazorijo npr. kroženje vode (padanje dežnih kapljic, padanje snežink, izhlapevanje vode….), pri matematiki se lahko učenci s pomočjo gibanja učijo razlike med sodimi in lihimi števili, utrjujejo seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje itn.

 

Vključevanje dodatnih oblik gibanja v šolsko okolje in predvsem v šolsko učno uro pa zahteva tudi nekaj previdnosti. Da gibanje v razredu ne bi prešlo v nemir, mora učitelj dobro poznati razred, postaviti jasna in razumljiva pravila ter navodila (kdaj se gibamo, kako se gibamo, na kaj moramo paziti, kako se izvaja gibanje…). Na ta način bo v razredu zagotovljena tudi varnost. Pri tem pazimo, da so gibalne vaje preproste in primerne glede na starost učencev. V izbiro vaj lahko vključimo tudi učence in učenke ter jih povabimo, naj podajo svoje predloge.

 

Izkušnje v modelu so pokazale, da so učenci izredno pozitivno sprejeli vnos gibanja v šolsko učno uro. Priprava učne ure z gibanjem je za učitelja sicer bolj zahtevna, vendar so po drugi strani dobri rezultati lahko spodbuda za naprej.

Zadnjič posodobil Torek, 14 September 2010 11:14
 


PrijavaDelite vsebino

Financerji

No images
No images
No images