Duševno zdravje

Duševno ...

Zdrava prehrana

Zdrava ...

http://zdravjevsoli.si/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/122981dusevno.jpg
http://zdravjevsoli.si/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/153966hrana.jpg
http://zdravjevsoli.si/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/678879gibanje.jpg
http://zdravjevsoli.si/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/165819alko.jpg
News Image

Duševno zdravje

Duševno zdravje...

News Image

Zdrava prehrana

Zdrava prehrana...

News Image

Gibanje

Gibanje...

News Image

Tobak/alkohol

Tobak/alkohol...

Cilji
Cilji s področja zdrave prehrane PDF Natisni E-pošta
Prispeval VP   
Torek, 07 September 2010 10:28

S projektom smo si zastavili splošni cilj vključiti vsebine zdrave prehrane v šolski kurikul. V okviru zdrave prehrane smo izbrali temo sadje in zelenjava. V skladu s splošnim ciljem in teoretičnimi izhodišči smo si sodelavci iz šole izoblikovali namen pri učencih vzpodbuditi:  

-         zanimanje o sadju in zelenjavi in njunem pomenu za zdravje ter posredno povečati njuno uživanje,

-         usvajanje potrebnih praktičnih veščin za zdravo prehranjevanje,

-         izražanje odnosa/stališč do problemov, povezanih z obravnavano prehransko temo (posledice, primeri, slabosti, prednosti, možne rešitve ipd.),

-         opredelitev osebnega cilja vsakega posameznika za spremembo prehranskega vedenja.

 

Po pregledu učnih načrtov za vključevanje vsebin s področja prehrane smo v skladu z zastavljenim namenom pripravili cilje za posamezne triade. Cilje smo oblikovali skozi tri vsebinske podsklope, ki jih je možno obravnavati na primeru sadja in zelenjave:

 

-         energijska gostota sadja in zelenjave ter drugih živil z vidika vzdrževanja ustreznega energijskega ravnovesja,

-         uživanje različnih vrst sadja in zelenjave z vidika ustrezne oskrbe z vitamini, minerali in vlaknino, 

-         voda v sadju, zelenjavi in drugih živilih ter njen pomen za ustrezno nadomeščanje izgubljenih tekočin.

 

Oblikovani cilji in pristopi so nam služili kot izhodišče za oblikovanje primerov učnih ur za posamezne triade. Ob tem smo v izhodišču upoštevali možnosti navezovanja z obveznimi vsebinami s področja prehrane v učnem načrtu ter uresničevanja koncepta medpredmetnega povezovanja učnih vsebin.

 

Predlagani cilji po posameznih triadah

 

1. triada

2. triada

3. triada

- Razlikujejo med živili z različno energijsko gostoto z vidika vzdrževanja energijskega ravnovesja med hrano in telesno dejavnostjo, razvijajo sposobnosti za preudarno odločanje o svoji prehrani.

- Spoznajo različne vrste sadja in zelenjave,  spoznajo pomen rednega uživanja različnih vrst sadja in zelenjave, razvijejo pozitiven odnos do uživanja različnih vrst sadja in zelenjave.

- Spoznajo namen ustreznega nadomeščanja izgubljenih tekočin, spoznajo pomembnost vode, razvijejo pozitiven odnos do uživanja vode.

- Spoznajo energijsko in hranilno vrednost živil ter razumejo razmerje med volumnom in energijsko gostoto hrane.

- Poznajo pomen uživanja različnih vrst sadja in zelenjave z vidika zadostnega vnosa vitaminov, mineralov in vlaknin, spoznajo pomen vitaminov, mineralov in vlaknin za zdravje.

- Spoznajo deleže vode v sadju in zelenjavi v primerjavi z drugimi živili, spoznajo možnosti ustreznega nadomeščanja izgubljenih tekočin, spoznajo pomembnost vode za zdravje.

 

- Poglobljeno razumejo pomen energijske vrednosti živila glede na različna hranila.

- Poglobljeno razumejo pomen prehranskih priporočil.

- Razlikujejo med informacijo in oglasnim sporočilom ter znajo oceniti pomembnost podatkov, ki so navedeni na izdelku ali se uporabljajo pri oglaševanju živil.

 

Zadnjič posodobil Torek, 07 September 2010 10:35
 


PrijavaDelite vsebino

Financerji

No images
No images
No images