Koristne povezave Natisni
Prispeval VP   
Petek, 03 September 2010 07:27

Koristne povezave

Inštitut za varovanje zdravja - www.ivz.si
Evropska mreža zdravih šol (Schools for Health in Europe - SHE) - www.schoolsforhealth.eu
Ministrstvo za zdravje - www.mz.gov.si
Ministrstvo za šolstvo - www.mss.gov.si
Zavod za šolstvo - www.zrss.si
Zavod za zdravstveno varstvo Celje - www.zzv-ce.si
Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica - www.zzv-go.si
Zavod za zdravstveno varstvo Koper - www.zzv-kp.si
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor - www.zzv-mb.si
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj - www.zzv-kr.si
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana - www.zzv-lj.si
Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota - www.zzv-ms.si
Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto - www.zzv.nm.si
Zavod za zdravstveno varstvo Ravne - www.zzv.ravne.si
Športšpas - www.sportspas.si

OŠ Prežihovega Voranca, Maribor - http://www.o-pvoranca.mb.edus.si/
OŠ Cirila Kosmača, Piran -
OŠ Bistrica ob Sotli - http://www.osbistricaobsotli.si/
OŠ Janka Kersnika Brdo, Lukovica - http://www2.arnes.si/~osljjk1s/   

 

Zadnjič posodobil Sreda, 27 Oktober 2010 07:16