Usmeritve za razvoj programa na šoli in njegovo implementacijo Natisni
Prispeval VP   
Torek, 14 September 2010 10:59

Prizadevanja za vključitev vsebin zdravja v šolski prostor niso nova. Na Inštitutu za varovanje zdravja si že vrsto let na različne načine prizadevamo za to, da bi vsebine zdravega življenjskega sloga našle svoje mesto tako v šolah za starše, vrtcih, kot tudi osnovnih in srednjih šolah. Projekt Zdrav življenjski slog v osnovni šoli smo pričeli razvijati leta 2008, ko smo se uspešno prijavili na razpis Ministrstva za šolstvo in šport za sredstva iz Evropskih socialnih skladov. Ker smo na Inštitutu za varovanje zdravja že od leta 1993 koordinirali Slovensko mrežo zdravih šol in pri tem pridobili bogate izkušnje s promocijo zdravja v šolskem okolju, smo v tem videli priložnost, da uspešen sistem dela prenesemo na nacionalno raven za vse slovenske šole.

 

Usmeritve za razvoj programa na šoli in njegovo implementacijo

Zadnjič posodobil Torek, 14 September 2010 11:05